CG ประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ วอศ.ธนบุรี

14 ส.ค. 60 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคโนโลยีศิลปกรรม เข้าศึกษาดูงานห้องเรียนเทคโนโลยีเฉพาะทางค... [อ่าน : 97 ครั้ง]

รองชนะเลิศอันดับที่ 1ประกวดคลิ...

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและเทคโนโลยีศิลปกรรม เข้ารับโลห์รางวัล ในการประกวดคลิปวิดีโอ "ความดี ของนัก... [อ่าน : 78 ครั้ง]

มอบทุนการศึกษา โครงการ เติมฝั...

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) มอบทุนการศึกษา โครงการ เติมฝันปันน้ำใจกับ BAM ปีที... [อ่าน : 54 ครั้ง]

เบื้องหลังการถ่ายทำ คลิปวีดีโอ

เบื้องหลัง กองถ่ายUDVC_ART เพื่อผลิตคลิปวีดีโอ ร่วมประกวดในหัวข้อ "ความดี ของนักเรียน นักศึกษา" [อ่าน : 64 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวครูเอนก

หนังสั้น เพื่อลูก เป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนวิชาถ่ายภาพ และ วิชาผลิตสื่อมัลติมิเดีย เพื่อส่งเสริ... [อ่าน : 80 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม