กิจกรรมเสริมการเรียนรู้
กิจกรรมการทำเนื้อคราม ย้อมคราม

การทำเนื้อครามเพื่อการย้อมผ้า [อ่าน : 130 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ศึกษาดูงานโรงงานสิ่งทอ
"Chinese Bridge" ASEAN Youth S...

Culture Exchanges and Experiencing [อ่าน : 79 ครั้ง]

ศึกษาดูงานโรงงานสิ่งทอ

บริษัท โรงงานผ้าไทยจำกัด มหาชน [อ่าน : 158 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานนักเรียน นักศึกษา
เข้ารับพระราชทานรางวัล

การรังสรรค์ผลงาน ประกวดแข่งขัน [อ่าน : 86 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา
การแนะแนวอาชีพ

๑๙ ๐๘ ๒๕๖๐ ณ ห้องฮอล ชั้น ๔ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.อุดรธานี [อ่าน : 108 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม