ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
  • ฝึกงานแผนกอาหาร สอบผ่านหลักสูตร Barista นางสาวรัญชนา สุระถิตย์ ชั้นปวส.1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่ The Coffee Club สาขา Chatrium Sathon ได้ผ่านการสอบหลักสูตร Barista โดยได้รับ Bronz & Silver[อ่าน : 182 ครั้ง]
  • งาน Gala Dinner by Food and Nutrition โครงการ Gala Dinner by Food and Nutrition "ณ ห้องประชุมมูลนิธิวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทสว่าง ฝ่ายราช ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตรเข้างาน ท่านละ 350 บาท พบกับการแสดงโ...[อ่าน : 94 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูนุชนาฎ แก้วเบ้า
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์...

การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์บริษัท ซีพีแรม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นิเทศนัก... [อ่าน : 112 ครั้ง]

การเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาห...

กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหารไทยเป็นชุด "เมนูน่าลอง ข้าวกล้องเบอร์ 5" ปี 2560 ในโครงการ "น้อม... [อ่าน : 129 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูปัญญา ผาสุข
กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึก...

กิจกรรมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 98 ครั้ง]

การฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาชีพ...

การอบรมเจ้าหน้าที่สอบ(Examiner) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบ... [อ่าน : 122 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสุนิสา ดรดี
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 นางสาวสุนิสา ดรดี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการดำเนินงานและแลกเป... [อ่าน : 79 ครั้ง]

Fix it Centre

วันที่ 1-2 ส.ค. 2560 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม Fix it Cent... [อ่าน : 262 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูวิภารัตน์ หลักหนองบุ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระ...

แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำโดยนางสาววิภารัตน์ หลักหนองบุ ได้นำนักเรียนเข้าร่ว... [อ่าน : 136 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูจินตนาการ คำเหมือน
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกร...

วันที่ 18 ส.ค. 2560 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เข้าร่วมจัดทำอาหาร เนื่องในวันคล้ายว... [อ่าน : 197 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม