ข่าวกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
จัดตกแต่งสถานที่วันแม่แห่งชาติ

จัดดอกไม้สด [อ่าน : 105 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

สำหรับครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา [อ่าน : 185 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูจารุวรรณ เกษมสุข
เชิญชวนร่วมทำดอกไม้จันทน์ สอศ.

ตั้งแต่วันที่ 11-20 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 106 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูอมรา วุฒิสาร
เชิญชวนร่วมทำความสะอาดแผนกวิชา...

ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น. -16.30 น. [อ่าน : 101 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูวันทิตา โพธิสาร
ดอกไม้จันทน์จากใจถวายในหลวงรัช...

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี ถวายในหลวงรั... [อ่าน : 76 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูสมศักดิ์ นอหน่อ
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาร่วมส่ง...

ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี [อ่าน : 109 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานนักเรียน-นักศึกษา
การทำช่อกลัดอก

โดยวิธีการทำช่อประดิษฐ์ [อ่าน : 89 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
คหกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยา...

ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 96 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม