ข่าวประชาสัมพันธ์แผนก
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบ...

นักเรียนแผนกวิชาการโรงแรมบริการอาหารอาหารและเครื่องดื่มในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบปฏิบัติการ... [อ่าน : 152 ครั้ง]

ต้อนรับ ตัวแทนจากองค์การไจก้า

องค์การไจก้า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาการโรงแร... [อ่าน : 154 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูอัษฎาวุธ
โครงการ Chef Academy

บริษัทไมเนอร์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)เข้าประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรมและแผ... [อ่าน : 173 ครั้ง]

ตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ศึกษาดู...

นางสาวพิทยารัตน์ พิมพ์ดา นักเรียน ปวช.3 การโรงแรม นายปรัชญา สีขาว นักเรียน ปวช.2 การโรงแรม และนางสา... [อ่าน : 430 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม