กิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิส...

ได้รับทุนตามโครงการแลกเปลี่ยนประเทศจีน [อ่าน : 10 ครั้ง]

นางสาวสุดารัตน์ นารี

ลงสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 11 ครั้ง]

English & Science Festival 23...

ความสามารถพิเศษของประธานชมรมวิชาชีพโลจิสติกส์ ชมรมน้องใหม่ แต่ไฟแรงเฟ้ออออออ [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนก
  • ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน ดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 10 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ Chongqing City Management College...[อ่าน : 13 ครั้ง]
  • ประกาศลงทะเบียนเรียน งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประกาศลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 15 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอ

โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย [อ่าน : 23 ครั้ง]

โลจิสติกส์ [อ่าน : 14 ครั้ง]

ละครลัดฝัน ตอนที่ 23 โลจิสติกส์ [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม