กิจกรรม
นักศึกษาแลกเปลี่ยน (Student Ex...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาโลจิสติกส์เดินทางไปรับทุนตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Stude... [อ่าน : 320 ครั้ง]

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการ...

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการจัดการโลจิสติกส์... [อ่าน : 171 ครั้ง]

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Stu...

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ระหว่างวิทยา... [อ่าน : 164 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนก
  • รับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควต้า) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึ... สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษ (โควต้า) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561[อ่าน : 173 ครั้ง]
  • ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียน ดาวน์โหลด บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 68 ครั้ง]
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กับ Chongqing City Management College...[อ่าน : 105 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
วีดีโอ

โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย [อ่าน : 210 ครั้ง]

โลจิสติกส์ [อ่าน : 87 ครั้ง]

ละครลัดฝัน ตอนที่ 23 โลจิสติกส์ [อ่าน : 98 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม