ข้อมูลจากครูอรอนงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลจากครูอรอนงค์
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนก
เชิญร่วมงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ English Featival [อ่าน : 80 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลจากครูอรอนงค์
English - Science Festival

English - Science Festival held on 23rd August 2017: Demonstration [อ่าน : 68 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวจากครูสุภมาศ ไลเมือง
การสอนแบบ Active Learning

นักศึกษานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ [อ่าน : 76 ครั้ง]

บระชาสัมพันธ์ข่าวงาน English a...

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ [อ่าน : 91 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวจากครูพุทธชาติ ภูกำเหนิด
การอบรมการประกันคุณภาพออนไลน์

19-20 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 76 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูนุ่มนวล หาหลัก
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชี...

ความน่าจะเป็น 7/8 [อ่าน : 132 ครั้ง]

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชี...

ความน่าจะเป็น 8/8 [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูนันทพร แก้วอุดร
การสอบปลายภาค

กำหนดการสอบปลายภาค [อ่าน : 81 ครั้ง]

คะแนนเก็บ

คะแนนเก็บ [อ่าน : 65 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูวีระชาติ สมใจ
กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเปิดพลังงาน...

นักเรียนนักศึกษาจำนวน 150 เข้าร่วมพิธีเปิดพลังงานชุมชม "10 ปีพลังงานชุมชน" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560... [อ่าน : 67 ครั้ง]

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองวันแม่ 2...

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองวันแม่กับเท... [อ่าน : 99 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูมาริษา กินานิกร
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2

น้องบารี สุดยอดคิดเลขเร็ว Supper 10 [อ่าน : 68 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ 1

การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ งานชิ้นที่ 1(mind mapping) กำหนดส่ง สัปดาห์ที่ 10 งานชิ้นที่ 2 รายง... [อ่าน : 174 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูพรพิมล ศรีมารัตน์
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี [อ่าน : 63 ครั้ง]

เชิญร่วมงาน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2560 [อ่าน : 80 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวจากครูจุฑารัตน์ อุตรักษ์
สภาพน้ำรอการระบาย จากฝนตกหนัก...

น้ำรอการระบาย [อ่าน : 76 ครั้ง]

การประดิษฐ์สิ่งของจากแท่งกาวใส...

ข่าวจากครูจุฑารัตน์ อุตรักษ์ [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัฐพล ชุมพล
Final Test

เนื้อหาสาระสำหรับเตรียมการสอบปลายภาค รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1,2 และ ภาษาอังกฤษในีวิตจริง... [อ่าน : 61 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูนนทพร รอดคง
งาน English and Science Festiv...

ขอเชิญชวนร่วมงาน English and Science Festival ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 104 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม