คำถามที่พบบ่อย ?
สมัครเรียนอย่างไร

ติดต่อเราที่สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานีเพื่อรับเอกสารลงทะเบียน หรือ โทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเต... [อ่าน : 17 ครั้ง]

ใช้เอกสารอะไรในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง) 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ (พร้อมตัวจริง) 3. ใบทรานสคริป... [อ่าน : 24 ครั้ง]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษานานเท่าไห...

ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่ทำงานได้มีโอกาสศึกษาต่อในหล... [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
กิจกรรม

พระราชทานปริญญาบัตร [อ่าน : 26 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครู [อ่าน : 14 ครั้ง]

English Camp [อ่าน : 17 ครั้ง]

CMS CAMP [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหาร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ...

นายนิรุตต์ บุตรแสนลี [อ่าน : 20 ครั้ง]

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางพรนภัส กรีชัยศรี [อ่าน : 19 ครั้ง]

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและคว...

นายสมัย ศรีหาบุตรี [อ่าน : 13 ครั้ง]

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพย...

นางศรีวรรณ เหรียญเจริญ [อ่าน : 20 ครั้ง]

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจกรรมนักศ...

นายธานินทร์ ทองเผ้า [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม