ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
กิจกรรมวันแม่

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 98 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจากครูรจนา อินสะอาด
งานสารบรรณ

งานสารบรรณ [อ่าน : 78 ครั้ง]

การทำหนังสือราชการ

การทำหนังสือราชการ [อ่าน : 102 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจากครูนงษ์นิด ทิพรักษ์

การเป็นเลขานุการที่ดี [อ่าน : 226 ครั้ง]

เลขานุการมืออาชีพ [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจากครูต้องรัก บุษราคำ
การบันทึกและการทำรายงานการประช...

การบันทึกและการทำรายงานการประชุม [อ่าน : 69 ครั้ง]

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการกา...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบปฏิบัติการประกันคุณภาพแบบออนไลน์จัดขึ้นในวันที่ 19-20 สิงหาค... [อ่าน : 65 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม