ข่าวประกาศจากครูคชา

อบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Boot Camp : JAVA SE8 Fundamental [อ่าน : 16 ครั้ง]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ พลาซ่า จังหวั... [อ่าน : 25 ครั้ง]

เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนของนักเรีียนปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูดวงนภา ปิดตาทานัง
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอ...

การแข่งขันกระโดดสูง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอ...

การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูรัตน์รวี->
เทคนิคการใส่สูตร IF ง่ายนิดเดี...

การใส่สูตร IF [อ่าน : 17 ครั้ง]

การใช้งานโปรแกรม Excel 2016

การใช้งานเบื้องต้น [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ครูสุรีรัตน์
วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่...

ฝึกการทำแผ่นพับให้นักเรียนศึกษารายละเอียดในการทำแผ่นพับให้เข้าใจ [อ่าน : 24 ครั้ง]

การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต...

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ห้อง 3,4 [อ่าน : 25 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูชนัดดา
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ปี 25...

โครงงานวิทยาศาสตร์ [อ่าน : 25 ครั้ง]

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะ...

รายงานผลการดำเนินงาน [อ่าน : 11 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจาก ครูพรอนันต์ วงศ์ศรีวัน

หนังสั้นแผนคอมกราฟิกส์ [อ่าน : 21 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูทองทิพย์
โปรแกรมเมอร์คืออะไร?

โปรแกรมเมอร์ [อ่าน : 16 ครั้ง]

ปัญหาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลน

你好! 学生 มาดูซีว่าจะแก้ไขปัญหาโปรแกรมเมอร์ขาดแคลน ได้อย่างไร? [อ่าน : 20 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครู กัญญ์ศรินทร์ ขมิ้นเขียว
UDVC จัดโครงการ ICT Boot Camp...

UDVC จัดโครงการ ICT Boot Camp : Database Fundamental [อ่าน : 47 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูอาริยา
ที่นี่มีคำตอบ UDVCTeamwork

ที่นี่มีคำตอบ UDVCTeamwork [อ่าน : 20 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี จั...

UDVC FRESHY 2017 [อ่าน : 31 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม