ข่าวประชาสัมพันธ์แผนก (ล่าสุด)
นิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ

ครูวรวีร์ โทศรี ครู คศ.3 พร้อมด้วยครูญาตา โคตะมะ ครูนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ได้ออกนิเทศสถานปร... [อ่าน : 78 ครั้ง]

ครูวรวีร์ โทศรี ่ ออกเยี่ยมบ...

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ครูวรวีร์ โทศรี ่ หัวหน้าแผนกวิขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก... [อ่าน : 119 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนก
ข่าวสารโดยครูวรวีร์ โทศรี

การส่งเสริมการขายโดยกิจกรรมการจัดแสดงสินค้า OTOP ในท้องถิ่น [อ่าน : 117 ครั้ง]

ผู้สำเร็จการศึกษา แผนกวิชาการจ...

วิทยาลัยอาขีวศึกษาอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบใบประกาศผู้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา... [อ่าน : 92 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม